Hvem vi er og hva vi gjør

Vi tar det som en selvfølge at alle vet hvem vi er og hva vi gjør, men sannheten er at det ikke er noen selvfølge i det hele tatt. I dagens samfunn, og spesielt på sosiale medier, florerer det av veldedige organisasjoner. Og ingenting er jo bedre enn det, for det betyr bare at folk bryr seg. Det er viktig å bry seg om de som ikke har det like godt som vi har det, det er viktig å vise medfølelse. Så, hvem er vi egentlig og hva gjør vi? Og hvorfor skal akkurat du velge å støtte det arbeidet vi gjør? Jo, det skal jeg fortelle deg litt om nå.

NorSahel, som står for Norsk Sahel Selvhjelp Organisasjon, er en uavhengig og non-profitt organisasjon som jobber for at menneskene som bor i Mali skal få bedre levevilkår. Vi samarbeider også tett med myndigheter og institusjoner slik at vi kan sikre bærekraft i arbeidet vi gjør. Mali er et av de fattigste landene i verden, og Norge er et av de rikeste. Vi er altså på hver vår ende av skalaen, og derfor har vi også anledning til å strekke ut en hjelpende hånd.

Et stort problem på Mali er at de har høy dødfødtrate og spedbarnsdødelighet. Dette er blant annet fordi de ikke har det riktige utstyret som trengs når babyer blir født etter en lang fødsel som ofte ender med at barnet trenger hjelp til å puste. Når de da ikke har riktig utstyr, hvordan skal de klare å få de i gang? Svaret er dessverre så destruktivt som du helst ikke vil at det skal være, de får de nemlig ikke til å puste. Og uten luft er det ikke så enkelt å overleve. Vi hjelper de altså med å få riktig utstyr, i tillegg til opplæring slik at de som tar i mot barnet er kvalifisert til å hjelpe. Vårt arbeid har bidradd, og bidrar fortsatt til at dødfødtraten i Mali går ned.

Men, hvorfor akkurat Mali? Anita og Hølje, to av de som driver denne organisasjonen, har bodd på Mali i ti år. Der jobbet de som misjonærer, og så behovet for akkurat den hjelpen som vi i NorSahel bidrar med. For at vi skal kunne fortsette å bidra er vi helt avhengige av at dere der ute også bidrar, hver eneste krone hjelper. Se våre nettsider for hvordan du kan hjelpe, der får du også all informasjonen du trenger om oss.

Se gjerne filmen under, der får du se Anita som har et sterkt behov og et stort ønske om å kunne hjelpe. Et hjerte av gull, og en drivkraft som er helt nødvendig for at vi skal kunne fortsette med det arbeidet vi gjør. Det å kunne spre kunnskap i Mali er med på å redde liv.

Spre kunnskap – gi liv!

Skrevet av Christine Wassengen