NorSahel er ein norsk uavhengig og non-profitt organisasjon som arbeider for å betre levekår for menneske i Mali. Vår strategi er å hjelpe til sjølvhjelp. I Mali arbeider NorSahel i tett kontakt og samarbeid med myndigheiter og institusjonar for å sikre bærekraft i arbeidet.
ViL du Støtte NorSahel ?

Close

VIL DU STØTTE NORSahel ?

Hjelpp oss bekjempe spedbarnsdødelighet i Mali?

VIPPS 900 kr. til 15556 MERK NYFØDD

Meir om Nyfødd-prosjektet

GIVERKONTO

Du kan gi ei gåve ved å overføre eit beløp til
Giverkonto: 2801 32 59889 kontonavn: NorSahel.

Gi ein sykkel. Hjelp jenter i Mali å fullføre ungdomsskolen?

VIPPS 600 kr. til 15556 MERK SYKKEL.

Meir info om Sykkel-prosjektet

SETTE OPP MÅNDELIG TREKK

Sette opp månadleg trekk med eit fritt valt beløp til Giverkonto :2801 32 59889 Kontonavn: NorSahel.

"Beautiful design made simple with the power of Page Builder's pre-built layouts"

Spre kunnskap – gi liv!

NorSahel vil fremje utdanning av jenter i Mali og opplæring av jordmødrer og fødselshjelperar.
“Utdanning er det sterkaste våpen for å forandre verden.” Nelson Mandela.

Sykkel-prosjekt

Jenter med lang skolevei får tilgang til skolesykkel ved å betale 10 % av kjøpesummen som forebygging av drop-out. Når ungdomsskolen er gjennomført, får jenta sykkelen til odel og eie.

Meir om sykkel-prosjektet

NorSahel

Spre kunnskap –gi liv! God utdanning og God helse er blant FNs bærekraftsmål . Gjennom støtte til sykkelprosjektet og nyfødtprosjektet er du med på å spre kunnskap og gi liv.

Nyfødd-prosjektet

I partnerskap med maliske helsemyndighetar på alle nivå og forskerar frå UiO driver NorSahel opplæring i og forskning på HBB-metoden for å førebyggje den høye spedbarnsdødeligheten i Mali.

Meir om nyfødd-prosjektet

Fakta Om Mali
18 millionar innbyggarar
Forventa levealder er 46 år
49 % av befolkninga mellom 0 og 15 år
90 % muslimar
Eit av dei 10 fattigaste land i verda (HDI 2017, som er FN sin offisielle statistikk, der Norge er på topp)

Samarbeidspartnar

Støttespelarar

Medlem av