Mali

Demografi
Mali er en innlandsstat i det vestlige Afrika.
Åttende største landet i Afrika etter areal og18 millioner innbyggere.
Befolkningsøkning på rundt 3,6 % per år. Spedbarnsdødeligheten nest høyest i verden med 78/1000 innbyggere. Gjennomsnittlig levealderen på 58 år. Fransk er offisielt språk, og blant de 13 øvrige språkene er bambara det største. Anslagsvis 90 % av malierne er muslimer, 5 % er kristne og de resterende 5 % tilhører stammereligioner.
Næringsliv
Ifølge FN er Mali et av verdens aller fattigste land. Flertallet er analfabeter og gjennomsnittlig levealder er 45,09 år. Mali har mottatt bistand fra Norge siden 1970-tallet.I 2004 var bistanden på 50,5 millioner kroner. Over 70 % av befolkningen lever på mindre enn 1 USD om dagen.
Historie
Mali er en tidligere fransk koloni som ble uavhengig i 1960. Landet var før løsrivelsen kjent som Den Sudanske Republikk og Fransk Sudan. Landet var diktatur fra 1960 til 1991. Det første frie valget foregikk i 1992. I middelalderen fantes i dette området tre etterfølgende vest-afrikanske rikene som kontrollerte den transsahariske handelen av gull, salt, slaver og andre verdifulle varer. Det tidligste av disse rikene var Ghanariket, som ble dominert av Soninke-folket, som snakket mande.

Mali