15 år NIARGA DEMBELE, fullført eksamen ut fra Kokofata ungdomskole.

NIARGA DEMBELE er i dag 15 år gammel. Hun bor i landsbyen Djigiya ca. 10 km fra Kokofata ungdomsskole (nærmeste ungdomsskole). I 2016 måtte Niarga gi opp skolegangen enda ho hadde kommet helt til 8 klasse, foreldrene hadde problemer med å finne bosted til henne i Kokofata pga økonomi og mangel på nær familie som kunne ta seg av henne. Familien til Niarge var innstilt på at Niarga skulle slutte på skolen for godt og heller forsøke å gifte henne bort. Dette var på våren 2016. Så på høsten 2016 kom beskjeden om at NorSahel begynte med sykkel-prosjekt på ungdomskolen i Kokofata og Niarga og familien fikk beskjed om dette. Og de tok beslutningen om at Niarga skulle tilbake til 8 klasse (tilsvarende norsk 9ende klasse). Nå i vår gikk Niarga med fullført eksamen ut fra Kokofata ungdomskole. Ho takker prosjektet NorSahel «Må Gud velsigne dere, jeg hadde ikke fått denne muligheten uten dette prosjektet»