Konferanse om nyfødthelse på Rikshospitalet i Oslo.

  1. september arrangerer Norsahel, i samarbeid med Kavlifondet en konferanse om nyfødthelse på Rikshospitalet i Oslo.

Nasjonalt og internasjonalt anerkjente fageksperter innen feltet vil holde innlegg og foredrag. Tema er delt inn i to hoveddeler. Det ene er oppsummering av status på arbeidet med å bedre helsen for nyfødte globalt. Det andre er hvordan teknologisk utvikling kan anvendes for bedre helsetjenester og dermed bedre helse i utviklingsland og lavinntektsland.

Alle velkomne

 

Mer info om konferansen