Regelverk (oversatt fra fransk)

Skole-sykkel prosjekt for elever i ungdoms-skolene Tambaga og Kokofata
Vedtatt av sykkel-komitéen i Tambaga 20.10.2013 og ratifisert av kommunestyret i Tambaga kommune. Vedtatt av Kokofata ungdomsskole 15.09.2016

I. En skole-sykkel komité blir etablert på hvert sted. Følgende medlemmer har blitt foreslått til komiteen:

  1. Rektor for ungdoms-skolen
  2. En representant for kommunen
  3. En lærer representant
  4. En representant for foreldrene
  5. En studentrepresentant

Komiteen er ansvarlig for distribusjon av skole-sykkel og i henhold til de kriterier som er fastsatt for overvåking og tilsyn av riktig bruk av skole-sykkelen.

II. NorSahel er ansvarlig for å kjøpe inn syklene Bamako og transporteres disse opp til Tambaga og Kokofata.

Når syklene ankommer er det rektor og komiteen sitt ansvar og ta seg av syklene og distribuere de etter dette regelverket og følge opp bruken av syklene.

III. To hovedprinsipper anvendes når man skal fordele syklene:

1. Jenter prioriteres

2. Elever med lengst avstand til skolen prioriteres.

 

IV. Studenten må gi en egen andel på 5 % av kjøpesummen før skole-sykkelen kan gis til studenten. Egenandelen vil bli brukt lokalt til å drifte prosjektet.

 

V. Skole-sykkelen er ungdoms-skolens eiendom, men brukes av eleven alene. Skole-sykkelen gis til odel og eie til eleven om denne avslutter hele ungdomsskolen og går ut av 9ende klasse.

VI. Skolen-sykkelen vil bli inndratt dersom studenten av ulike årsaker må forlate studiene.

VII. Komiteen vil hvert år samle alle skole-syklene før sommer ferien og lagre syklene på skolen til etter ferien. Unntaket her er paragraf V der en elev har fullført 9ende. Da vil sykkelen bli gitt til odel og eie til denne.

VIII. Skolen-sykkel vil bli inndratt dersom studenten skulker mye.

I tilfellet hvor en elev er borte fra skolen i mer enn 20 %, vil skole-sykkelen bli inndratt og gitt til en annen student. Unntak her er sykdom og andre godkjent fravær.

IX. Salg av skole-sykkel kan stoppe prosjektet midlertidig.

Foreldrene til den enkelte elev som får skole-sykkel skal undertegne regelverket

last ned Regelverket Her.