Møte med en stor helt.

Møte med en stor helt.

NorSahel har nå gjennomført opplæring i gjenoppliving av nyfødte blant fødselshjelpere i Kati distrikt i Mali. I juni var representanter fra Mali og Norge samlet for evaluering og videre planlegging. Samtidig fikk vi besøk av en av verdens fremste eksperter innen nyfødtresuscitering.

Jeg vet hva jeg gledet meg mest til under dette oppholdet; å møte Susan Niermeyer, representant for den amerikanske legeforeningen. Som ung, kvinnelig lege med spesiell interesse for internasjonal helse er Dr. Niermayer en av de store heltene. Hun er en av de beste i verden innen internasjonal nyfødtmedisin og hovedforfatter av Helping Babies Breath prosjektet. At hun bruker noe av sin ferie på å komme og holde kurs for oss, er en stor oppmuntring og viser at hun har tro på prosjektet vårt. Jeg må innrømme at jeg var litt nervøs for å møte henne. Men Susan viste seg å være både jordnær og hyggelig. Med stødig hånd guidet hun oss gjennom det nyeste av det nye innen nyfødtresusitering.

For oss nordmenn ble det stor gjensynsglede med våre samarbeidspartnere fra Mali. Selv om fransken er heller haltende, har vi klart å knytte tette bånd og samarbeidet er preget av en gjensidig respekt for hverandres arbeid. Som vanlig lot vi oss imponere over det grundige og velorganiserte arbeidet som hadde blitt gjort i Mali siden vi sist møttes. Vi hare svært godt kvalifisert prosjektgruppe hvor både lokale og nasjonale helsemyndigheter og landets beste eksperter er representert. Men viktigst av alt er det enorme engasjementet og at de hele tiden har målet klart for øyet; å redde flere barn fra fødselsasphyksi.

Evalueringen har vist at fødselshjelperne ønsker tettere oppfølging og hyppigere repetisjon i startfasen av prosjektet. Tradisjonelt sett har det vert vanlig å holde et lengre repetisjonskurs f.eks. 3-4 ganger per år. Nyere forskning tyder imidlertid på at hyppige små doser med repetisjon er mer effektivt. Dette blir derfor hovedfokus i den neste perioden av prosjektet.

Selv om møtene alltid går litt utover tiden, rakk vi å sosialisere oss litt innimellom. Professor Saugstad holdt svømmekurs for de mannlige representantene fra Mali, mens vi kvinner ble forent gjennom vår felles interesse for shopping og prioriterte tur til markedet.

Kort oppsummert er vi i flytsonen: Engasjementet er fortsatt skyhøyt, samarbeidet stadig bedre og ambisjonene stadig høyere. Takk til alle som har støttet oss og gjort dette mulig, da særlig Kavlifondet og Lærdal Global Foundation.

pastedimage2