Jenter i Mali skal fullføre ungdomskulen


Sidan 2013 har NorSahel arbeidd med å betre tilgangen til skule for born og ungdom ved 3 ungdomsskular i Mali, ved å kjøpe inn syklar til dei med lang skuleveg. Visjonen vår med sykkel-prosjektet er først at fleire jenter skal gå på og fullføre ungdomskulen, ettersom andelen jenter på skulane har vore svært låg. Vidare ynskjer vi å hjelpe alle elevar med lang skuleveg. Vi samarbeider tett med skulane og lokale styresmakter om prosjektet.