Redusere nyfødtdødelegheit i Mali


Sidan 2015 har NorSahel i tett samarbeid med PFI(Pediatrisk forskingsinstitutt, Universitet i Oslo) . Vår visjon er å redusere nyfødt-dødelegheita i området og at alle jordmødrer og fødselshjelperar har godt og tjenlig utstyr og kunnskap for betre nyfødtomsorg. Vårt mål er å redusere nyfødtdødelighet med 30% dei neste åra. Prosjektet er forankra i helsestyresmakter i Mali og vi er inne