Innovasjon


NorSahel vil leggje til rett for at ny innovativ og forskings-basert medisinsk utstyr blir innført i Mali. For at det medisinske utstyret skal få gjennomslag og bli brukt i stor utstrekning er det viktig for oss å vektleggje aktiv deltaking av maliske myndigheiter i prosessen.