Jordmor og prosjektkoordinator i NorSahel Koumba besøker helsefagskolen i Kati der prosjektet arbeider. Til tross for sikkerhetsutfordringer i Mali har maktet prosjektet å etablere et godt helhetlig program i nyfødt helse og har bygget opp et nettverk og en ramme i landet. NorSahel og PFI har spesielt utviklet et godt samarbeid med den viktigste aktør i prosjektet, maliske helsemyndighetene. Kavlifondet har støttet bevisst denne strategien i prosjektet. Pilotprosjektet ble gjennomført i et stort helsedistrikt (Kati), og vil nå med det nye prosjektet bli utvidet til 2 andre helse distrikter. I tillegg har prosjektet arbeidet med den største helse skole i Kati.
Vi du Støtte arbeidet i Mali ? Click on the button