I partnerskap med maliske helsemyndighetar på alle nivå og forskerar frå UiO driver NorSahel opplæring i og forskning på HBB-metoden for å førebyggje den høye spedbarnsdødeligheten i Mali.

Meir om nyfødd-prosjektet