The golden minute after birth HBB Mali II.

Hovedmålet med prosjektet er å redusere neonatal dødelighet i Kati fylke i Mali. Prosjektet vil være lagt opp som et pilotprosjektog vil innføre medisinsk utstyr tilpasset lavinntektsland og drive grundig opplæring. Opplæringen vil være en del av og plasseres innenfor rammen av eksisterende offentlige helsestrukturer. Prosjektet vil være linket opp til fylkessykehuset/CSRef i Kati2 og samarbeide tett med denne om opplæringene. Videre vil prosjektet samarbeide med en helsefagskole i Kati. Endepunktet er at malisk helsepersonell selv har bærekraftig kunnskap om bruk av HBB metode og at metoden er integrert i de offentlige helse strukturer.
Resultatet av prosjektet vil føre til at familier har mer forutsigbar helse og at fattigdommen er redusert som følge av bedre helse for spedbarn. Jordmor og prosjektkoordinator i NorSahel Koumba besøker helsefagskolen i Kati der prosjektet arbeider. Til tross for sikkerhetsutfordringer i Mali har maktet prosjektet å etablere et godt helhetlig program i nyfødt helse og har bygget opp et nettverk og en ramme i landet. NorSahel og PFI har spesielt utviklet et godt samarbeid med den viktigste aktør i prosjektet, maliske helsemyndighetene. Kavlifondet har støttet bevisst denne strategien i prosjektet.
Pilotprosjektet ble gjennomført i et stort helsedistrikt (Kati), og vil nå med det nye prosjektet bli utvidet til 2 andre helse distrikter. I tillegg har prosjektet arbeidet med den største helse skole i Kati.
NorSahel har gjennom (pilot-) prosjektperioden lært opp to HBB mentorer og 4 HBB Master Trainers, 48 facilitatorer, 305 fødselshjelpere(providers) i helsesentre/sykehus i Kati helsedistrikt og 235 providers ved Helsefagskolen i Kati. Prosjektet har i forbindelse med opplæringen utstyrt helsesentre, sykehus og skolen med HBB medisinsk utstyr for gjenoppliving og opplærings-materiell. I tilknytning til prosjektet er det gjort forskning. Prosjektet gjennomførte en evaluering i april 2016. Evalueringen viste at de maliske partnere er veldig fornøyd med prosjektet og med strategien. Og at de har tillitt til NorSahel som aktør. Evalueringen viser at HBB utstyr og gjenopplivingsutstyr er i bruk og redder liv. Evalueringen anbefaler styrking av opplæringen på alle nivåer. Og utvidelse til andre områder.

So how does it work?

Browse through our selection of wonderful produce
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam auctor pulvinar et, cursus quis neque. Donec suscipit dui leo, vehicula pellentesque nunc rhoncus vel.
Check out and pay
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam auctor pulvinar et, cursus quis neque. Donec suscipit dui leo, vehicula pellentesque nunc rhoncus vel.
And we'll delivery free of charge!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam auctor pulvinar et, cursus quis neque. Donec suscipit dui leo, vehicula pellentesque nunc rhoncus vel.
Prosjektperiode
Ansvarlig organisasjon: NorSahel
Samarbeidspartner: Pediatrisk Insitutt, Universitet i Oslo
Sted: Koulikoro regionen, Mali
Lokale samarbeidspartnere i Mali: Helsedirektoratet i Mali, Koulikoro helse-region og flere helsedistrikter, flere helsefagskoler
Pilotprosjektet
NorSahel har gjennom (pilot-) prosjektperioden lært opp to HBB mentorer og 4 HBB Master Trainers, 48 facilitatorer, 305 fødselshjelpere(providers) i helsesentre/sykehus i Kati helsedistrikt og 235 providers ved Helsefagskolen i Kati. Prosjektet har i forbindelse med opplæringen utstyrt helsesentre, sykehus og skolen med HBB medisinsk utstyr for gjenoppliving og opplærings-materiell. I tilknytning til prosjektet er det gjort forskning.
Prosjektet er nyskapende
1. For å sikre faglig kvalitet av opplæringene og metoden er en meget solid ekspertgruppe bestående av helse-personell med både høy internasjonal kompetanse og dyp lokalkunnskap en del av prosjektgruppen. 2. Opplæringene vil være fullt ut integrert i offentlige helsestrukturer, inkludert helse skoler. 3. En vitenskapelig forskningsprosjekt skal måle effekten av prosjektet og gjøre kartlegging innen nyfødt og fødselsomsorg.

Latest New from our Blog