Fakta Om Mali
18 millionar innbyggarar
Forventa levealder er 46 år
49 % av befolkninga mellom 0 og 15 år
90 % muslimar
Eit av dei 10 fattigaste land i verda (HDI 2017, som er FN sin offisielle statistikk, der Norge er på topp)