VIL DU STØTTE NORSahel ?

Hjelpp oss bekjempe spedbarnsdødelighet i Mali?

VIPPS 900 kr. til 15556 MERK NYFØDD

Meir om Nyfødd-prosjektet

GIVERKONTO

Du kan gi ei gåve ved å overføre eit beløp til
Giverkonto: 2801 32 59889 kontonavn: NorSahel.

Gi ein sykkel. Hjelp jenter i Mali å fullføre ungdomsskolen?

VIPPS 600 kr. til 15556 MERK SYKKEL.

Meir info om Sykkel-prosjektet

SETTE OPP MÅNDELIG TREKK

Sette opp månadleg trekk med eit fritt valt beløp til Giverkonto :2801 32 59889 Kontonavn: NorSahel.

"Beautiful design made simple with the power of Page Builder's pre-built layouts"