Sykkel prosjektet

NorSahel sitt skulesykkelprosjekt i Mali starta opp i 2013 . Med utgangspunkt i ein altfor høg del jenter som ikkje fullførde ungdomsskulen, var målet å satsa på jenter med lang skuleveg som ynskjer å fullføra heile grunnskulen. I 2013 var andelen jenter som fullførde ungdomsskulen mindre enn 10%! Det er fleire grunnar til at jenter ikkje fullfører. I tillegg til lange avstandar til næraste skule, handlar det òg om fattigdom, tidlege giftemål og graviditetar. Jentene må bidra i hushaldet til storfamilien, og når vi veit at over 20 % av folkesetnaden må gå over 15 km for å henta vatn, vert det mindre tid til utdanning. Ein komité beståande av rektor, kommune-, lærar-, foreldre- og elevrepresentant på ungdomsskulen i Tambaga og Kokofata har bestemt eit regelverket som seier at eleven må betala ein eigenandel på 10 % av kjøpesummen før skulesykkelen kan disponerast av eleven i skuleåret. Eigenandelen vert brukt til å drifta prosjektet lokalt. Vidare seier regelverket at skulesykkelen vert gjeve til odel og eige til elevar som fullfører heile ungdomsskulen. Ein sykkel er viktig for heile familien, og kan vera ein viktig motivasjon for å satsa på skulegangen. Nærare 250 syklar er kjøpt inn, men enno ventar mange fleire på skulesykkel, og NorSahel har no i 2016 utvida prosjektet til ungdomsskulen i Kokofata òg. Skulejentene i Mali treng støtta di!

Utdanning er nøkkelen til utvikling og er ein menneskerett!

Ungdomsskulen i Kokofata
NorSahel starta opp sykkelprosjektet i Kokofata ungdomskule med over 300 elevar. Mange elevar kjem frå landsbyar langt frå ungdomskulen. Her var andelen jenter 22 % på ungdomskulen i 2015.Kommune og skuleleiing har lenge bedt NorSahel kome til denne landsbyen.

Sjå kart og avstandar mellom landsbyar i Kokofata her

Regelverk
Ein lokal skole-sykkel komité́ er blitt etablert i Tambaga og Kokofata. NorSahel er ansvarlig for å kjøpe inn syklane i Bamako og transportere desse opp til de 2 landsbyane. To hovedprinsipper blir anvendt : 1. Jenter prioriterast 2. Elever med lengst avstand til skolen prioriterast.

Les hele Regelverket

Ungdomsskulen i Tambaga
I ungdomskulen i Tambaga var fråfallsprosenten i 2013 ca. 50 % , blant jenter var fråfallet heilt opp mot 70 %. NorSahel har siste 3 år skaffa nesten 200 syklar til i all hovudsak jenter for at dei skal gå på ungdomskulen i Tambaga og fullføre denne. Andelen jenter har auka 10 % i løpet av 2 år.

Sjå kart og avstandar mellom landsbyar i Tambaga her

Vil du støtte Sykkel prosjektet for å få flere jenter til å fullføre ungdomsskolen?

Gi en sykkel
vipps 600 kr. til 15556 MERK SYKKEL. Med Vipps kan du enkelt sende penger fra mobilen din, uansett hvilken bank du har.
GIVERKONTO
Du kan gi en gave ved å overføre ønsket beløp til vår Giverkonto : 2801 32 59889
Kontonavn: NorSahel
MÅNEDLIG TREKK
Sette opp månedlig trekk.Eit fritt valt beløp direkte til
Giverkonto :2801 32 59889
Kontonavn: NorSahel

Tusen takk for din støtte til vårt viktige arbeid!

Vi er medlem av Innsamlingskontrollen.