Nyheter

Konferanse om nyfødthelse på Rikshospitalet i Oslo.


september arrangerer Norsahel, i samarbeid med Kavlifondet en konferanse om nyfødthelse på Rikshospitalet i Oslo. Nasjonalt og internasjonalt anerkjente fageksperter innen feltet vil holde innlegg og foredrag. Tema er delt inn i to hoveddeler. Det ene er oppsummering av status på arbeidet med å bedre helsen for nyfødte globalt. Det andre er hvordan teknologisk utvikling … Continue reading Konferanse om nyfødthelse på Rikshospitalet i Oslo.

Nyhetsbrev sommeren 2018


Våren 2018 har prosjektet nyfødd, som NorSahel har gjennomført i Mali, vore under lupa for både forsking og ei større evaluering. NorSahel har i løpet av 2,5 år hatt stor aktivitet i Mali og lært opp 1000 jordmødre, legar og jordmorstudentar i over 70 helsesentre(klinikkar) og 3 sjukehus i Koulikoro regionen i Mali. Desse dekkjer over 1,2 … Continue reading Nyhetsbrev sommeren 2018

NorSahel har fått ny logo


NorSahel sin nye logo, baobabtreet, symboliserer kunnskap, liv og bærekraft. I Mali finnes baobabtrær som er 2000 år gamle. De er kraftige og robuste, og trosser sårbarheten som påføres dem i et klima med motsetningsfylte, men sammenvevde fenomener som tørke og flom.  Vi i NorSahel ønsker å være med på å bygge varige strukturer for … Continue reading NorSahel har fått ny logo